تعليم‌ و تربيت: عالى‌ترين‌ هدف‌ بعثت‌‌جمعه: 2

اوست‌ كه‌ در ميان‌ امّيّان[(مردم‌ مكه، كه‌ غالباً بى‌سواد بودند)] فرستاده‌اى‌ از خودشان‌ برانگيخت‌ تا آياتش‌ را بر آنان‌ تلاوت‌ كند و آنان‌ را [از پليدى‌هاى‌ عقيدتى‌ و اخلاقى‌ و عملي] پاكيزه‌ كند و به‌ آنان‌ كتاب‌ [آسماني] و معارف‌ دينى‌ و عقلى‌ آموزد
رسول‌ خدا فرمودند: روز قيامت‌ مردى‌ را مى‌آورند با حسناتى‌ چون‌ ابرهاى‌ انبوه‌ و كوه‌هاى‌ استوار. او مى‌گويد: ‌پروردگارا، اين‌ها را من‌ انجام‌ نداده‌ام. از كجا آمده‌اند؟ خداوند مى‌فرمايد:  اين‌ها همان‌ دانشى‌ است‌ كه‌ به‌ مردم‌ آموختى‌ و بعد از تو به‌ آن‌ها عمل‌ مى‌شد. هم‌چنين‌ حضرتش‌ فرمودند: بهترين‌ صدقه‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ عملى‌ را بياموزد و سپس‌ آن‌ را به‌ شخصى‌ آموزش‌ دهد. امام‌ باقر فرمودند: همهِ‌ موجودات‌ روى‌ زمين، و حتى‌ ماهيان‌ دريا، بر جويندهِ‌ دانش‌ درود مى‌فرستند