آيه هاي زندگي


شجاعت‌ در اجراى‌ ماءموريت: مشخصهِ‌ همهِ‌ انبياى‌ الهى‌ و مبلغانِ راستين‌

احزاب: 39

پيامبران‏ پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى‏كردند و [تنها] از او مى ترسيدند، و از هيچ كس جز خدا بيم نداشتند؛ و همين بس كه خداوند حسابگر [و پاداش‏دهنده اعمال آنها] است‏!