قرآن‌ بيانگر همه‌ چيز است‌‌نحل: 89

و اين‌ كتاب‌ را بر تو فرو فرستاديم، در حالى‌ كه‌ بيان‌ رسا و روشنگر هر چيزى‌ [از علوم‌ و معارف] است‌ و هدايت‌ و رحمت‌ و مايهِ‌ بشارت‌ براى‌ مسلمانان‌ است
امام‌ علي مى‌فرمايند: قرآن‌ فرماندهى‌ بازدارنده‌ و ساكتى‌ گويا و حجت‌ خدا بر مخلوقات‌ است. خداوند پيمان‌ عمل‌ كردن‌ به‌ قرآن‌ را از بندگان‌ گرفته‌ و [سرنوشت] آنان‌ را در گرو عمل‌ به‌ دستورهايش‌ قرار داده‌ است. نورانيت‌ قرآن‌ را تمام‌ و دين‌ خود را به‌ وسيلهِ‌ آن‌ كامل‌ فرموده‌ است؛ و پيامبرش‌ را هنگامى‌ از جهان‌ برد كه‌ از تبليغ‌ احكام‌ قرآن‌ فراغت‌ يافته‌ بود
‌‌امام‌ صادق مى‌فرمايند: همانا خداى‌ عزيز و جبار و راستگو و نيك‌خواه‌ كتابى‌ را بر شما فروفرستاد كه‌ خبرهاى‌ شما و آنان‌ كه‌ پيش‌ از شما بودند و آنان‌ كه‌ بعد از شما مى‌آيند و اخبار و اطلاعات‌ آسمان‌ و زمين‌ در آن‌ است
‌‌رسول‌ خدا فرمودند: قرآن‌ ادبستان‌ و خوان‌ و سفرهِ‌ الهى‌ است. پس‌ تا مى‌توانيد از اين‌ سفره‌ بهره‌ برگيريد و در اين‌ ادبستان‌ ادب‌ آموزيد
‌‌امام‌ على‌بن‌الحسين مى‌فرمايند: اگر همهِ‌ كسانى‌ كه‌ در شرق‌ و غرب‌ عالم‌اند بميرند و من‌ تنها بمانم، چون‌ قرآن‌ با من‌ باشد، از اين‌ تنهايى‌ وحشت‌ نخواهم‌ كرد