پس‌ بياييم‌ تا وقت‌ عمل‌ نگذشته‌ كارى‌ كنيم‌زمر: 54

و به‌ سوى‌ پروردگارتان‌ بازگرديد و تسليم‌ او شويد، پيش‌ از آن‌ كه‌ عذاب‌ [ناگهانى‌ دنيا و يا عذاب‌ آخرت] به‌ شما برسد و ديگر يارى‌ نشويد
. فاتّقوا اللّهَ عبادَاللّهِ و بادِرُوا آجالَكُم‌ باَع­مالِكُم...
اى‌ بندگان‌ خدا، از خدا بپرهيزيد و با اعمال‌ نيكو به‌ استقبال‌ اجل‌ برويد و با چيزهاى‌ فانيِ دنيا آنچه‌ جاويدان‌ است‌ بخريد
‌‌از دنيا كوچ‌ كنيد كه‌ براى‌ كوچ‌ دادنتان‌ تلاش‌ مى‌كنند
‌‌آمادهِ‌ مرگ‌ باشيد كه‌ بر شما سايه‌ افكنده‌ است
‌‌چون‌ مردمى‌ باشيد كه‌ بر آنان‌ بانگ‌ زدند و بيدار شدند و دانستند دنيا خانهِ‌ جاويدان‌ نيست‌ و آن‌ را با آخرت‌ مبادله‌ كردند
‌‌خداى‌ سبحان‌ شما را بيهوده‌ نيافريد و به‌ خود وانگذاشت. ميان‌ شما تا بهشت‌ يا دوزخ‌ فاصلهِ‌ اندكي، جز مرگ، نيست. زندگى‌ دنيا، كه‌ گذشتن‌ لحظه‌ها از آن‌ مى‌كاهد و مرگ‌ آن‌ را نابود مى‌كند، سزاوار است‌ كه‌ كوتاه‌ باشد. زندگى‌اى‌ كه‌ شب‌ و روز آن‌ را به‌ پيش‌ مى‌راند به‌ زودى‌ پايان‌ مى‌يابد. مسافرى‌ كه‌ با خود سعادت‌ يا شقاوت‌ مى‌برد بايد بهترين‌ توشه‌ را بردارد. از اين‌ خانهِ‌ دنيا، زاد و توشه‌ برداريد كه‌ فرداى‌ رستاخيز نگهبانتان‌ باشد