ابليس‌ از كدام‌ طايفه‌ است؟كهف: 50

و [به‌ ياد آر] زمانى‌ را كه‌ به‌ فرشتگان‌ گفتيم‌ به‌ آدم‌ سجده‌ كنيد. پس‌ همگى‌ سجده‌ كردند، جز ابليس‌ كه‌ از جن‌ بود. پس‌ از فرمان‌ پروردگار خود بيرون‌ رفت
داستان‌ ابليس‌ و استكبار او هفت‌ بار در قرآن‌ آمده‌ و داستانى‌ بسيار آموزنده‌ است. اهم‌ مطالبى‌ كه‌ از قرآن‌ دربارهِ‌ ابليس‌ فهميده‌ مى‌شود عبارت‌ است‌ از: 
‌‌1) ابليس‌ به‌ سبب‌ عبادت‌ بسيار جزو فرشتگان‌ به‌ حساب‌ مى‌آمد و ملائكه‌ هم‌ تصور مى‌كردند كه‌ او از ايشان‌ است؛
‌‌2) ابليس‌ پس‌ از اين‌ كه‌ از اجراى‌ فرمان‌ خدا سر باز زد حسابش‌ از ملائكه‌ جدا شد و از آن‌ مقام‌ شامخ‌ سقوط‌ كرد و عامل‌ سقوط­ خودِ او بود، نه‌ اين‌ كه‌ او شيطان‌ خلق‌ شده‌ باشد؛
‌‌3) مفهوم‌ شيطان‌ اعم‌ از ابليس‌ است‌ و همهِ‌ اغواگران‌ را، چه‌ انسان‌ و چه‌ غير انسان، شامل‌ مى‌شود؛
‌‌4) ما نيز بايد مراقب‌ خويشتن‌ باشيم‌ و نپنداريم‌ كه‌ اگر خداوند توفيقى‌ عطا فرمود و چند روزى‌ در راهى‌ درست‌ گام‌ برداشتيم، تا پايان‌ چنان‌ خواهيم‌ ماند؛ بلكه‌ جهان‌ عرصهِ‌ دگرگونى‌هاست‌ و انسان‌ تا زنده‌ است‌ دايماً آزمايش‌ مى‌شود و هر لحظه‌ ممكن‌ است‌ سقوط‌ كند