فرشتگان: كارگزاران‌ خدا در آفرينش‌

فاطر: 1
ستايش‌ از آنِ خداى‌ يكتاست‌ كه‌ آفرينندهِ‌ آسمان‌ها و اين‌ زمين‌ است‌ خدايى‌ كه‌ فرشتگان‌ را رسولانى‌ با بال‌هاى‌ دوگانه‌ و سه‌گانه‌ و چهارگانه‌ قرار داده‌ است. او هر چه‌ بخواهد در آفرينش‌ مى‌افزايد و در جهان‌ هستى‌ توسعه‌ مى‌دهد؛ زيرا خداوند بر همه‌ چيز تواناست
فرشتگان‌ از نور خلق‌ شده‌اند و عده‌شان‌ بيش‌ از ديگر مخلوقات‌ است. فرشتگان‌ انواع‌ و ماءموريت‌هاى‌ متفاوت‌ دارند. در قرآن، از جبرئيل‌ و ميكائيل نام‌ برده‌ شده‌ و اوصاف‌ برخى‌ ديگر، مانند ملك‌الموت‌ و كرام‌الكاتبين‌ و السفره`‌الكرام‌ البرره`‌ و رقيب‌ و عتيد، بيان‌ شده‌ است
‌‌چند مطلب‌ كلى‌ دربارهِ‌ فرشتگان‌ از قرآن
‌‌1) خداوند فرشتگان‌ را در آسمان‌ اسكان‌ داده‌ و آسمان‌ را به‌ وسيلهِ‌ آنان‌ آباد كرده‌ و فاصلهِ‌ ميان‌ طبقات‌ آن‌ را پر كرده‌ است. آنان‌ دو يا سه‌ يا چهار بال‌ يا بيش‌تر دارند؛ در روايت‌ است‌ كه‌ جبرئيل در حالى‌ نزد پيامبر آمد كه‌ شش‌صد بال‌ داشت؛ و منظور از بال‌ وسيله‌اى‌ است‌ كه‌ با آن‌ مى‌توانند از آسمان‌ به‌ زمين‌ و بالعكس‌ بروند و از هر جايى‌ به‌ جايى‌ كه‌ ماءمور باشند بروند
‌‌2) رتبهِ‌ آنان‌ متفاوت‌ است؛ و برخى‌ فرمانرواى‌ برخى‌ ديگرند
‌‌3) گروهى‌ از آنان‌ رسانندهِ‌ وحى‌ به‌ پيامبران: اند
‌‌4) نزول‌ امر الهى‌ به‌ دست‌ فرشتگان‌ است
‌‌5) دسته‌اى‌ از فرشتگان‌ حاملان‌ عرش‌ خدا و همان‌ها يا دسته‌اى‌ ديگر شفاعت‌گر مؤ‌منان‌اند
‌‌6) گروهى‌ از آنان‌ كفار را لعن‌ مى‌كنند74 و گروهى‌ به‌ مؤ‌منان‌ بشارت‌ مى‌دهند
‌‌7) نويسندهِ‌ كردارهاى‌ بندگان‌اند
‌‌8) امداد مؤ‌منان‌ از كارهاى‌ فرشتگان‌ است