چرا قرآن‌، كتابي الهي است‌؟

پاسخ:

1. قرآن واقعيتي است انكارناپذير كه از سوي خداوند بر قلب مبارك پيامبر اكرم‌(ص) القأ شده است‌: " قُل‌ْ إِن‌َّ رَبِّي يَقْذِف‌ُ بِالْحَق‌ِّ عَلَّـَم‌ُ الْغُيُوب‌ِ ؛(سبا،48) بگو: پروردگار من‌، حق را (بر دل پيامبران خود) مي‌افكند، كه او علاّم الغيوب (و از تمام اسرار نهان‌، آگاه‌)." البته‌، انداختن حق بر دل‌، منحصر به وجود مقدس پيامبران نيست‌.

2. قرآن از نظر الفاظ و شيوة اعجاب‌انگيز چينش كلمات‌، معنا و اراية مفاهيم فرامادي و مربوط به عوالم برتر از عالم ماده‌، و نيز شخص آورندة آن‌، كه حتي از سوادخواندن و نوشتن بي بهره بود، آميزه‌اي از اعجاز لفظي‌، معنايي و رسالي است‌؛ به گونه‌اي كه خود، خطاب به مخالفان و بهانه جويان در برابر پيامبر9 مي‌فرمايد: كه اگر دنبال معجزه و يا كتاب هدايت مي‌گرديد، چه كتاب هدايتي بهتر از قرآن‌: " قُل‌ْ فَأْتُواْ بِكِتَـَب‌ٍ مِّن‌ْ عِندِ اللَّه‌ِ هُوَ أَهْدَي‌َ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْه‌ُ إِن كُنتُم‌ْ صَـَدِقِين‌َ ؛(قصص‌،49) بگو، اگر راست مي‌گوييد (كه تورات و قرآن از سوي خدا نيست‌) كتابي هدايت بخش‌تر از اين دو بياوريد تا من از آن پيروي كنم‌."

3. از جمله دلايل حقانيت‌، و از جانب خداوند بودن قرآن كريم‌، آن است كه‌، وصف اين كتاب‌، در كتب پيشينيان نيز آمده است و از ظهور آن در آينده‌، بشارت داده‌اند: "وَ إِنَّه‌ُو لَفِي زُبُرِ الاْ وَّلِين‌َ ؛(شعرأ،196) و توصيف آن در كتب پيشينيان نيز آمده است‌." پيداست در محيطي كه آن همه از دانشمندان بني‌اسرائيل وجود داشتند، ممكن نبود چنين سخني را قرآن به گزاف دربارة خود بگويد.(تفسير نمونه‌، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 15، ص 348، دار الكتب الاسلاميه‌.)

4. قرآن كريم‌، خود را كتابي پربركت‌، و سرچشمة انواع خيرات و نيكي‌ها معرفي مي‌كند: " وَهَـَذَا كِتَـَب‌ٌ أَنزَلْنَـَه‌ُ مُبَارَكٌ... ؛(انعام‌،92) و اين كتابي است كه آن را نازل كرديم‌، كتابي است پر بركت‌...". اين تعبير در آيات ديگري نيز آمده است‌، از  جمله انبيأ، 49، منظور از مبارك‌، ثبوت و دوام قرآن است كه همواره و براي همه كس‌، سرچشمة خير است‌.(الميزان‌، علامه طباطبايي‌، ج 14، ص 296، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات‌.)

5. قرآن كريم شفاي دردهاي روحي و بيماري‌هاي قلبي و دروني بشر است‌.(اسرأ،82)

6. قرآن خود تصريح مي‌كند كه از سوي خداوند، فرو فرستاده شده است‌: "إِنَّـآ أَنزَلْنَـَه‌ُ فِي لَيْلَة‌ِ الْقَدْرِ ؛(قدر،1)؛ ما آن (قرآن‌) را در شب قدر نازل كرديم‌." نيز در آيه‌اي ديگر فرمود: "اِنّا اَنزَلنا اِلَيكَ الكِتـَب‌َ بِالحَق‌ِّ لِتَحكُم‌َ بَين‌َ النّاس‌ِ بِما اَرا‌كَ اللّه‌ُ؛(نسأ،105) ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم‌، تا به آن چه خداوند به تو آموخته‌، در ميان مردم قضاوت كني‌." 

7. قرآن كريم‌، براي اثبات فروفرستاده شدن از سوي خداوند، همه را به مبارزه طلبيده و از انسان‌ها مي‌خواهد، اگر مدعي هستيد اين كتاب‌، از سوي خدا نيست‌، پس مشابه آن را تهيه كنيد: " وَ إِن كُنتُم‌ْ فِي رَيْب‌ٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَي‌َ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَة‌ٍ مِّن مِّثْلِه‌... ؛(بقره‌،23) اگر درباره آن چه بر بنده خود ( پيامبر) نازل كرده‌ايم‌، شك و ترديد داريد، (دست كم‌) يك سوره همانند آن بياوريد." منظور از آوردن سوره‌اي مشابه قرآن‌، طرح مفاهيمي از اين كتاب الهي مي‌باشد كه فراتر از  عالم ماده و مربوط به عالم غيب است‌.