خواص سوره "واقعه‌" و وقت فضيلت قرائت اين سوره را توضيح دهيد.

پاسخ:

سوره واقعه‌، درباره حوادث روز قيامت بحث كرده و بخشي از حوادث هول‌انگيز آن روز، مانند: زلزله بزرگ زمين‌، متلاشي شدن كوه‌ها، تقسيم شدن مردم به سه گروه‌، (اصحاب يمين‌، اصحاب شمال و مقربان‌) را يادآور شده است‌.

بخشي از نعمت‌ها، و پاداش‌هايي كه خداوند به مقربان و اصحاب يمين مي‌دهد و نيز مجازات و كيفري كه براي اصحاب شمال آماده شده‌،در اين سوره بيان شده است‌.

از روايات رسيده از امامان معصوم‌: خواص و ويژگي‌هاي فراواني براي اين سوره نقل شده كه به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

الف ـ قرائت آن با تدبّر و تفكر، سبب زدودن غفلت است‌: سوره واقعه از آن جا كه صحنه قيامت و حوادث آن را به خوبي براي انسان تجسّم مي‌كند، غفلت و بي‌خبري و حرص فراوان نسبت به امور مادي را از بين مي‌برد. رسول خدا(ص) در اين‌باره فرموده‌اند: "كسي كه سوره واقعه را بخواند، نوشته مي‌شود كه اين فرد از غافلان نيست‌."(مجمع البيان‌، علامه طبرسي‌؛، ج 9، ص 354، نشر مؤسسه اعلمي ، تفسير نمونه‌، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 23، ص 194، نشر دارالكتب الاسلاميه‌.)

ب ـ قرائت آن در شب جُمعه‌، سبب محبوبيت انسان در نزد خدا و مردم خواهد بود: امام صادق‌فرموده‌: هر كس سوره واقعه را در هر شب جمعه بخواند، خداوند او را دوست دارد، و او را در نزد همه مردم محبوب مي‌كند و در دنيا ناراحتي نمي‌بيند، و فقر و تنگ‌دستي به او نمي‌رسد، و از دوستان و شيعيان علي‌خواهد بود."(مجمع البيان‌، علامه طبرسي‌؛، ج 9، ص 354 و 355، نشر موسسه اعلمي‌.)

در اين روايت‌، خواص فراواني براي قرائت اين سوره بيان شده است‌. بايد توجه داشت در صورتي مي‌توان به اين آثار و نتايج دست يافت كه آيات اين سوره‌، در عمق جان ما اثر گذارد و ما را به ياد خدا و روز قيامت اندازد.

ج ـ باعث بي نيازي انسان مي‌شود: در روايات فراواني به اين مطلب اشاره شده كه يكي از نتايج قرائت سوره واقعه‌، بي نيازي و برطرف شدن فقر و تنگ‌دستي انسان است‌. رسول خدا(ص) در اين‌باره فرموده‌اند: "هر كس سوره واقعه را در هر شب بخواند، هرگز فقير نخواهد شد."(همان‌.) باعث نورانيت چهره انسان در قيامت خواهد بود: از جمله ويژگي‌هاي صالحان و نيكان در قيامت اين است كه صورت آن‌ها نوراني و خندان است‌: "وُجُوه‌ٌ يَوْمَئذٍ مُّسْفِرَه # ضَاحِكَه‌ٌ مُّسْتَبْشِرَه‌ٌ ؛(عبس‌،38ـ39) صورت‌هايي در آن روز گشاده و نوراني است‌، خندان و مسرور است‌."

قرائت سوره واقعه پيش از خواب در شب‌، بر اساس روايتي كه از امام باقر7 رسيده‌، سبب مي‌شود كه چهره و صورت انسان‌، مانند قرص ماه در شب بدر (شب 14) نوراني گردد."(همان‌.)