فضيلت آية الكرسى و علت تسميه آن چيست ؟

پاسخ:

در قرآن آمده است : (1)

اين آيه در قرآن كه اصطلاحا به عنوان ياد مي شود، يكي از مهم ترين آياتي است كه اهميت وفضيلت ويژه دارد. در خصوص اهميت و فضيلت اين آيه در تفسير نمونه آمده است : اين آيه در لسان شهرت دارد، و پيغمبر اكرم (ص)و ائمه معصومين(ع)اهميت خاصي براي اين آيه قايل بوده اند. درتفسير عياشي از امام صادق(ع)روايت شده است كه ابوذر از پيامبر(ص) سوال كرد: برترين آياتي كه بر شمانازل گشته ، كدام آيه است؟فرمود: آيه الكرسي .از امير مومنان (ع)نقل شده است : اگر بدانيد اين آيه چه اندازه اهميت دارد، در هيچ حالي آن را ترك نمي كنيد. رسول خدا مي فرمود: (2)

علت و وجه تسميه اين آيه، به آن است كه واژه در اين آيه آمده است .

پـاورقي

1 ـ بقره ، آيه 255
2 ـ تفسير نمونه ، ج 2 ص 190- 191