دعا براى دنيا و آخرت

خداوند متعال در قرآن كريم از دو گروه دعا كننده ياد مى‏كند:
يك گروه آنان كه چشم به دنيا دوختند و به جهان آخرت بى‏اعتنا هستند. آنها در مقام دعا هم از خداوند فقط دنيا را مى‏خواهند و مى‏گويند: خداوندا، آنچه مى‏خواهى به ما بدهى در دنيا بده. چنين كسانى در آخرت بى‏بهره‏اند.
گروه دوم كسانى هستند كه هم نظر به دنياى خود دارند وهم اعتقاد به آخرت، اينان اين گونه دعا مى‏كنند:
رَبَّنا ءاتِنا فىِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فىِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ؛
بارالها، در دنيا به ما حسنه بده، و در آخرت نيز حسنه بده و ما را از آتش جهنم دور دار.
[1]. بقره (2) آيه 201.