تقديس الهى به وسيله دارندگان علم لدنّى

آنان كه علم لدنّى از خداوند متعال دريافت داشته‏اند آن گاه كه آيات الهى بر آنان خوانده مى‏شود به نشانه تواضع و تسليم در برابر حق‏تعالى، به سجده در مى‏افتند و چنين مى‏گويند:

سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً؛

منزّه است پروردگار ما كه وعده‏اش محقّق مى‏شود.

1.(17) الإسراء :10